RODO w pigułce – szkolenie. Zasady przetwarzania danych i obowiązki w podmiotach publicznych i prywatnych.

Szkolenie przygotowuje do spełnienia wymogów Ogólnego rozporządzenia w ochronie danych, prezentuje najważniejsze zagadnienia, które każdy podmiot przetwarzający dane osobowe powinien spełnić po 25 maja 2018 r. Dzięki wzorom klauzul, rejestrów, upoważnień i oświadczeń podmiot może samodzielnie wprowadzić część wymogów RODO do swojej organizacji. Szkolenie “RODO w pigułce” jest dedykowane pracownikom podmiotów publicznych i prywatnych, działom HR, a także osobom przygotowującym się do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

 

Cel

Szkolenie przygotowuje do spełnienia wymogów Ogólnego rozporządzenia w ochronie danych, prezentuje najważniejsze zagadnienia, które każdy podmiot przetwarzający dane osobowe powinien spełnić po 25 maja 2018 r.

Dzięki wzorom klauzul, rejestrów, upoważnień i oświadczeń podmiot może samodzielnie wprowadzić część wymogów RODO do swojej organizacji.

Szkolenie prezentuje naważniejsze zasady przetwarzania danych dla firm i instytucji, zgodnie z RODO. Twoi pracownicy poznają zasady RODO w pigułce podczas jednego szkolenia.

Podstawy programowe

  • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018 r. (RODO/GDPR),
  • Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji, zgodnie z zaleceniami norm ISO 27001, ISO 27002, ISO 29151,
  • Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO 27005.

Czas trwania:

1 dzień (10:00 – 15:00 z przerwą obiadową)

Forma szkolenia:

Wykład, warsztaty (na podstawie case study)

– Inspektorów Ochrony Danych i kandydatów na tę funkcję

– Administratorów Danych Osobowych

– Pracowników działów kadrowo-płacowych, BHP, marketingu, etc.

Program szkolenia

Moduł I. Zasady przetwarzania danych obowiązujące po 25 maja 2018 r. i praktyczne sposoby ich realizacji.

 1. Zadania i obowiązki kierownika komórki organizacyjnej/zarządu związane z RODO.
 2. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych (6 zasad przetwarzania wg RODO).
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych zwykłych i danych wrażliwych, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • Przetwarzanie danych w podmiotach publicznych,
  • Dane osobowe w podmiotach leczniczych,
  • Dane osobowe w działach kadrowo – personalnych,
  • Przetwarzanie danych w związku z realizacją umowy/zamówienia,
  • Dane osobowe w celach marketingowych i wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
  • Zgoda na przetwarzanie danych – czy zawsze jest potrzebna?

Moduł II. Postępowanie w przypadku naruszenia danych osobowych.

 1. Postępowanie w przypadku naruszenia danych – omówienie zasad.
 2. Zdarzenia powodujące wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Informowanie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu – sposoby realizacji.
 4. Zgłoszenie naruszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Moduł III. Prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą (prawo dostępu do danych, prawo do poprawiania danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, etc.).
 2. Obowiązki informacyjne z art. 13 -15 RODO i sposoby ich realizacji. Uczestnicy szkolenia otrzymują wzór obowiązku informacyjnego dla kandydata do pracy, pracownika i osoby, której dane dotyczą, wzór informacji o stosowanym wideo monitoringu.

Moduł IV. Upoważnienie do przetwarzania danych, a powierzenie przetwarzania danych? Różnice. Sposoby realizacji.

 1. Zasady nadawania upoważnień i odbierania oświadczeń o zachowaniu danych w poufności. Uczestnicy szkolenia otrzymują wzór upoważnienia i oświadczenia o poufności.
 2. Rejestr czynności przetwarzania. Uczestnicy szkolenia otrzymują wzór rejestru czynności wraz z podstawowymi czynnościami przetwarzania.
 3. Zasady powierzenia przetwarzania danych. Z jakimi podmiotami należy podpisać umowę powierzenia?
 4. Najważniejsze aspekty umowy powierzenia przetwarzania danych. Uczestnicy szkolenia otrzymują wzór umowy powierzenia przetwarzania.
 5. Zasady przekazywania danych do państw trzecich.
 6. Rejestr kategorii przetwarzania. Uczestnicy szkolenia otrzymują wzór rejestru kategorii, który prowadzą podmioty przetwarzające dane.
 7. Zasady udostępnienia danych.

Moduł V. Podsumowanie szkolenia i rozdanie zaświadczeń ukończenia szkolenia.

 1. Podsumowanie szkolenia.
 2. Rozdanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

Uwaga: Istnieje także możliwość przygotowania indywidualnego programu szkolenia zamkniętego dla konkretnej firmy lub instytucji. W celu ustalenia szczegółów, wyceny szkolenia i wolnych terminów –  proszę o kontakt.

Zostań IOD
error: Nie kopiujemy!