Audyt zgodności z RODO. Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych.

Praktyczne szkolenie, które przygotowuje do wypełnienia obowiązków nałożonych przez RODO na Inspektorów Ochrony Danych w zakresie monitorowania przestrzegania przepisów  ochrony danych przez administratorów danych i podmioty przetwarzające, w których zostali powołani.

Przygotuj i przeprowadź audyt zgodności z RODO! Wykorzystaj dodatkowe materiały, przydatne w pracy Inspektora Ochrony Danych, które udostępniam podczas szkolenia.

To szkolenie możesz nabyć teraz w dwóch wariantach:

1) Szkolenie online na żywo – sprawdź poniżej termin najbliższego szkolenia.

2) Jako nagranie audio i wideo z ostatniego szkolenia, do którego możesz wykupić natychmiastowy dostęp. Nagranie ze szkolenia (z 18.02. 2021 r.) oraz materiały do pobrania zostały umieszczone na platformie kursowej. Jest to w 100% to samo szkolenie, które odbywa się na żywo. Dostęp do nagrania i materiałów otrzymujesz na 6 miesięcy.

Wybierz najlepszy wariant dla siebie!

Najbliższy termin szkolenia online na żywo:

15 kwietnia 2021 r.

Koszt szkolenia: 297 zł za osobę.

Cel

Szkolenie przygotowuje do wypełnienia obowiązków nałożonych przez RODO na Inspektorów Ochrony Danych w zakresie monitorowania przestrzegania przepisów  ochrony danych przez administratorów danych i podmioty przetwarzające, w których zostali powołani.

Podstawy programowe

  • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018 r. (RODO/GDPR),
  • Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji, zgodnie z zaleceniami norm ISO 27001, ISO 27005.

Czas trwania:

1 dzień (10:00 – 15:00 z przerwą obiadową)

Forma szkolenia:

Wykład

Dla kogo to szkolenie?

– Inspektorów Ochrony Danych

– Administratorów Danych Osobowych

Program szkolenia

Moduł I. Role i zadania w procesie wewnętrznego audytu ochrony danych.

 1. Zadania administratorów danych i podmiotów przetwarzających w zakresie prowadzenia regularnych sprawdzeń ochrony danych wg RODO.
 2. Rodzaje audytów w kontekście RODO.
 3. IOD jako audytor wewnętrzny RODO. Monitorowanie przestrzegania przepisów przez Inspektora Ochrony Danych w podmiocie, w którym został powołany. Sposoby realizacji zadania.
 4. Zadania innych osób i podmiotów biorących udział w procesie audytu RODO (kierownicy komórek, osoby upoważnione, podmioty powierzające, etc.).
 5. Kompetencje IOD jako audytora wewnętrznego.
 6. Dobre i złe praktyki w prowadzeniu audytu.

Moduł II. Proces audytu.

 1. Cel, zakres i kryteria prowadzenia audytu RODO.
 2. Planowanie sprawdzenia.
 3. Częstotliwość prowadzenia audytów.
 4. Przygotowanie do przeprowadzenia sprawdzenia.
 5. Typy pytań audytowych. Lista przykładowych pytań kontrolnych.

Moduł III. Praktyczne aspekty prowadzenia audytu w ochronie danych.

 1. Omówienie wykazu wymogów organizacyjno-prawnych RODO, które podlegają sprawdzeniu przez Inspektora Ochrony Danych.  Uczestnicy otrzymują wykaz w formie drukowanej i elektronicznej (pdf).
 2. Zasada rozliczalności w audycie – obiektywne dowody, dokumentowanie niezgodności.

Moduł IV. Dokumentowanie wyników audytu.

 1. Podsumowanie audytu.
 2. Raport IOD z audytu dla administratora danych. Uczestnicy otrzymują wzór raportu w formie drukowanej i elektronicznej (pdf).
 3. Rekomendacje i zalecenia IOD.
 4. Wdrożenie rekomendacji przez administratora danych.
 5. Działania korygujące i poaudytowe w organizacji.

Moduł V. Podsumowanie szkolenia i rozdanie zaświadczeń ukończenia szkolenia.

 1. Podsumowanie szkolenia.
 2. Rozdanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.
Zostań IOD
error: Nie kopiujemy!